Financieel advies kantoor
Locatie icoon

Hoofdkantoor

Vest 195, 3311 TV Dordrecht

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Indfia BV is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Indfia BV of haar toeleveranciers of samenwerkend partners. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Indfia BV.

Voor eventuele toestemming kunt u zich wenden tot:
Indfia B.V.
Vest 195
3311 TV Dordrecht
Telefoon: 0180-625857
E-mail: info@indfia.nl

© 2017 Indfia BV, alle rechten voorbehouden